Stadtbibliothek Graz
Medien der Südwind-Infothek Stadtbibliothek Graz Nord

Newsletter

Der Newsletter informiert Sie über bevorstehende Veranstaltungen.

Newsletter Anmeldung

Kulturserver

Informationen zu: Kulturkalender, Kultur A - Z und dem Kulturamt

kultur.graz.at

Faustyna Kowalská

apostolka Bozího Milosrdenství

Sachbuch

Standort:

Verfasser:
Bergadano, Elena

Verfasser Angabe:
Elena Bergadano

Sprache:
Tschechisch

Schlagwörter:

Verlag:
Paulínky

Erscheinungsort:
Praha

Jahr:
2004

Umfang:
127 S.

Fußnote:
Text: Tschechisch

ISBN:
978-8-08-602571-1

Inhalt:
Kniha seznamuje se ¸ivotem a my¨lenkami svetice 20. století, která byla svatorecena Janem Pavlem II. v roce 2000. Pape¸ vidí toti¸ její poselství a svedectví o Bo¸ím milosrdenství jako velmi
aktuální pro 3. tisíciletí. Sestra Faustyna Kowalská na prání svého zpovedníka psala Denícek,
který po její smrti vy¨el kni¸ne. Predmetem její úcty je milosrdenství trojjediného Boha, které je
nezmerné, nepopsatelné a nekonecné. Ústrední místo v této úcte nále¸í Je¸í¨i Kristu, proto¸e on
je Spasitelem lidského rodu. K této úcte se pridává soucit s bli¸ním podle citátu z Bible: "Blahoslavení milosrdní, nebot'oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7) Je¸í¨ ¸ádal, aby Faustyna dala
namalovat jeho obraz s nápisem: Je¸í¨i, duveruji Ti. Druhá nedele velikonocní byla Janem Pavlem
vyhlá¨ena jako Svátek Bo¸ího milosrdenství. 15. hodina odpolední je slavena jako Hodina milosrdenství, proto¸e to byla hodina smrti Pána Je¸í¨e. Duverivá odevzdanost Bo¸ímu milosrdenství je cestou k nalezení pokoje.
V záveru knihy je uvedeno nekolik modliteb svaté Faustyny Kowalské.

ZWEIGSTELLEBUCHUNGSNRSTANDORTSTATUSVORM.RÜCKGABE
Zanklhof2001SB01224FS.ST BERVerfügbar0 

Vorbestellen

Vorbestellte Medien sind in der gewählten Zweigstelle abzuholen!

Der Bestand folgender Zweigstellen ist derzeit vom Service ausgenommen:
Bücherbus

Postservice

Nutzen Sie unser neues Zustellservice in Ihre nächstgelegene Postfiliale.
Es sind nur verfügbare Medien bestellbar!

Der Bestand folgender Zweigstellen ist derzeit vom Service ausgenommen:
Bücherbus

Folgende Mediengruppen sind vom Postservice ausgenommen:
Bestseller, Hörfigur, Mehrbändige Werke, Objekt, Spiele, Themenpaket, Unselbst. Literatur

Merkliste

Hier können Sie sich das Medium auf Ihren persönlichen Merkzettel setzen.